Проект BG16RFOP002-2.040-0228

title 02

„БОННЕР“ ООД  успешно изпълни проект с наименование „Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на "Боннер" ООД“, съгласно договор № BG16RFOP002-2.040-0228-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проектът постигна основната си цел да разшири капацитета на „Боннер“ ООД, чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския и международен пазар. Реализацията на проекта ще насърчи развитието на българската икономика, посредством увеличаване и подобряване на вътрешния капацитет на предприятието за високотехнологично производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост. Генерираните приходи от продажби на произведени в България продукти ще останат в страната и ще стимулират инвестициите в нови модерни технологии за оптимизация на производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния потенциал на българските МСП. Този ефект от изпълнението на проекта съответства напълно на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, на Стратегията за развитие на МСП и ИСИС 2014-2020.

Проектът на компания "Боннер" ООД се изпълни в област "Мехатроника и чисти технологии" на ИСИС, като стимулира внедряването на мехатронни продукти в различни области на промишлеността. Проектът включи дейност, чието изпълнение е невъзможно без участието на предвиденото по проекта оборудване, което се причислява към т.нар високи, мехатронни технологии.

Обща стойност на проекта: 1 664 200,00 лв., от които 848 742,00 лв. европейско и 149 778,00 лв. национално съфинансиране.

Накратко за нас

Фирмата произвежда машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост; хигиенно оборудване от неръждаема стомана; за месната промишленост доставяме, монтираме и обслужваме гаранционно и след гаранционно машини от водещи в бранша фирми.

още за нас...

Актуално

За контакти

Адрес

Общ. Карлово, с.Ведраре, ул.12, № 1

Пощ.код: 4364

Координати: 42.57898, 24.87561

Телефон

(+359) 335 99915

(+359) 335 99913

Електронна поща

bonner@dir.bg

info@bonner-bg.com

Работно време

Понеделник-Петък: 08:00 - 16:45

Събота - Неделя: почивен ден

Карта

Вие сте тук:Новини Проект BG16RFOP002-2.040-0228